Tel.: 737269436 | info@nch-mytidilu.cz

Smluvní podmínky

Výhra

Vyzkoušení mycího zařízení Torrent 500 na 1 měsíc zdarma.

Jak se zúčastnit

Účastnit se můžete od 01. 04. 2015 od 10.00 hodin do 31. 12. 2016 do 12.00 hodin.

 

Účastníkem soutěže může být pouze podnikající osoba / společnost (“účastník”) působící a se sídlem v České republice. Pro účely registrace do soutěže a notifikací o výhrách je vyžadováno připojení k internetu. Registraci do soutěže provedete na našich webových stránkách https://nch-mytidilu.cz vyplněním svého jména, názvu společnosti a emailu. Vítěz je losován každé pondělí v 10:00 hodin.

 

Zveřejňování vítězů

Název společnosti pro každý týden je zveřejňován na webových stránkách https://nch-mytidilu.cz, v záložce “Vítězové”.  Vítěz se musí přihlásit o svou cenu tentýž den nejpozději do 18:00 na telefon (+420 605 504 076). Pro kontrolu bude potřeba sdělit své jméno a email uvedený v registraci.

Vítězové nebudou upozorněni automaticky. Je zodpovědnost výherce zkontrolovat webové stránky a nárokovat výhru na výše uvedeném  telefonním čísle. Výhru nelze proplatit nebo vyměnit za jiné slevy nebo jiné služby.

 

Výherci

Je povinností výherce nárokovat výhru ve lhůtě stanovené v pravidlech soutěže. Pokud výherce nenárokuje výhru v určeném období, ztrácí na výhru nárok a organizátor nebo pořadatel nebude nabízet alternativu nebo prodlužovat čas pro její nárokování.

 

Organizátor zveřejní jména výherců na svých webových stránkách https://nch-mytidilu.cz/  v záložce “Výherci”.

Organizátor ani pořadatel nezodpovídá ze správnost informací při vyplanění registrace do soutěže.

 

Smluvní podmínky

Organizátorem soutěže “ Vyzkoušení zařízení Torrent 500 na 1 měsíc zdarma“ (dále „Soutěž“) je společnost Pure Solve Česká republika spol. s r. o. se sídlem Petrská  168/29, 110 00 Praha 1, (dále „Organizátor“).

 

Jeden účastník se může registrovat pouze jednou.

 

Fiktivní jména a emailové adresy budou organizátorem považovány jako neplatné a budou ze soutěže vyloučeny. Organizátor nepřebírá odpovědnost za registrace ztracené, zpožděné, poškozené nebo jinak vadné díky technické chybě.

 

Registrace je dobrovolná. Účastníci soutěže berou na vědomí a bez jakýchkoliv podmínek souhlasí, že v případě výhry, organizátor a/nebo pořadatel zveřejní, výhradně v souvislosti se soutěží, jejich jména.

 

Účastí v soutěži soutěžící úplně a výslovně přijímá všechna pravidla soutěže a rovněž akceptuje, že Organizátor soutěže může rozesílat emaily účastníkům soutěže s informacemi o svých službách, reklamou a speciálních nabídkách na emailovou adresu uvedenou při registraci do soutěže. Účastník se může kdykoliv odhlásit z odběru novinek.

Organizátor zaručuje, že zpracování poskytnutých údajů zcela vyhovuje platným právním předpisům. Organizátor musí účastníkům umožnit kdykoli požádat o informace o zpracování jejich osobních údajů, požádat o odstranění nebo opravu těchto údajů. Kromě toho má také právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. Účastník může kdykoliv požádat o ukončení účasti v soutěži nebo se odhlásit z odběru novinek, reklamních nabídek atd. Výše uvedené mohou kdykoli udělat písemně na emailové adrese info@nch-mytidilu.cz

Organizátor ani provozovatel nepřebírají odpovědnost za nedostatky / chyby při registraci (např. chybný název, adresa, chybné nebo fiktivní údaje, atd.) nebo za nepřihlášení případně pozdní přihlášení o výhru.

Organizátor a provozovatel soutěže není zodpovědný za jakýkoliv externí napadení  na webu https://nch-mytidilu.cz/ nebo na hostujících serverech.Pokud účastníci obdrží nevyžádanou poštu z důvodů útoku na webové stránky nebo servery, nenese za tyto případy organizátor ani provozovatel soutěže odpovědnost.

 

Organizátor si vyhrazuje právo okamžitě vyloučit účastníka ze soutěže, pokud organizátor zjistí nebo má důvodné podezření na jakýkoli druh manipulace (počítačové), použití hromadně vygenerovaných emailových adres nebo jakékoliv jednání, které není slučitelné nebo odporuje duchu pořádané soutěže.

Osobní údaje předložené během registrace do soutěže nebudou předány třetím stranám. Správce údajů musí záznamy okamžitě odstranit z databáze, pokud se účastník odhlásí. Správce údajů nebude předávat osobní údaje do zahraničí.

 

Databázi vztahující se k soutěži lze změnit pouze z domény http://nch-myticilu.cz/ a prostřednictvím webového serveru. Jakýkoliv zásah do registrace účastníků, strojového kódu atd., za pomocí externích zařízení nepřístupných součástí webové stránky, má za následek okamžitou diskvalifikaci účastníka.

 

Pokud účastník zavře okno prohlížeče během zadávaní údajů nebo dojde k výpadku připojení (z jakéhokoliv důvodu) s webem na serveru, potom organizátor ani provozovatel nenesou odpovědnost za ztrátu dat.

Organizátor a provozovatel nenesou odpovědnost, dojde-li z jimi nekontrolovaných důvodů k poruše webové stránky, která bude během této doby částečně nebo plně nefunkční; okamžitě však podniknou veškerá nezbytná opatření, aby co nejrychleji zjistili a odstranili důvod výpadku.

Organizátor má právo soutěž kdykoliv zrušit. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv z opodstatněných důvodů změnit pravidla soutěže.

Rozhodnutí organizátora se použijí v jakékoli sporné otázce ohledně této soutěže a neomezují zákonná práva účastníků.

Podrobní informace o soutěži můžete najít na webových stránkách soutěže https://nch-mytidilu.cz/. Účastníci si mohou rovněž vyžádat další informace o soutěži, včetně podrobných pravidel soutěže, na emailové aderse info@nch-mytidilu.cz.

Datum, 27.3.2015

Organizátor

Back to Top